GKI autóbuszvezetői

NyomtatásNyomtatás

BUSZVEZETŐI (GKI) TANFOLYAM

A buszvezető képzés célja:
A buszvezetői képzés célja a közúti közlekedés biztonságának javítása, az autóbuszvezetők gazdaságos és környezetkímélő szemléletének kialakítása, annak érdekében, hogy munkájukat korszerű ismeretek birtokában, megfelelő szakértelemmel végezhessék.

A GKI képzés bizonyítványának jellege:
A GKI tanfolyam államilag és az Európai Unió tagállamaiban elismert szaktanfolyami képzettséget tanúsító igazolványt ad.
A buszvezető tanfolyam alapképesítés vagy továbbképzési képesítés megszerzésére készít fel.
Iskolánkban lehetőség van a GKI alapképesítés, és a GKI továbbképzés megszerzésére is!

GKI  BUSZVEZETŐI ALAPKÉPESITÉS

A buszvezetői alapképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes a "D" vagy "D1" kategóriás jogosítvány, illetve a "D + E" vagy "D1 + E" kombinált kategóriás vezetői engedély,
A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt.
Egy buszvezető tanfolyam tantárgyai és vizsgái

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt vizsga)
Előírások alkalmazása (teszt vizsga)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt vizsga)
Konzultáció (Esettanulmány)
Járművezetés a közúti forgalomban (gyakorlati vizsga)
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek (gyakorlati vizsga)
Járművezetés, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (gyakorlati vizsga)

GKI  BUSZVEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESITÉS

A buszvezetői továbbképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes a "D" vagy "D1" kategóriás jogosítvány, illetve a "D + E" vagy "D1 + E" kombinált kategóriás vezetői engedély,
A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt,
Buszvezetői alapképesítéssel már rendelkezik.
A tanfolyam tantárgyai és vizsgái:

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt vizsga)
Előírások alkalmazása (teszt vizsga)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt vizsga)
Konzultáció (Nincs vizsgaelem)
Járművezetés, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (nincs vizsgaelem)
A végzettséggel betölthető munkakör:
Hivatásos autóbuszvezető.
A munka területének leírása:
A hivatásos autóbuszvezetők jellemzően személyfuvarozó vállalkozás alkalmazottjaként végzik tevékenységüket. Ennek ellátásához ismerniük kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a járművek közlekedésére, az utasok és csomagjaik elhelyezésére, a vámeljárásokra, valamint a gépkocsivezetők Vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírások. A buszvezetőknek feladataikat nagyfokú önállósággal, sokszor külföldön, ismeretlen, vagy kevésbé ismert környezetben kell végrehajtaniuk. Ennek során fokozottan ügyelniük kell tevékenységük gazdaságos és környezetkímélő megvalósítására, az utasok kulturált kiszolgálására.
A hivatásos autóbuszvezetők alapvetően a következő tevékenységeket végzik:
A jármű műszaki átvétele egy Fuvar feladat megkezdése előtt,
Kiállás a szerződés szerinti induló helyre,
Az utasok felvétele, a csomagok berakodása, Utas lista ellenőrzése,
A menetokmányok kezelése,
Az utasok elszállítása a közlekedési szabályok betartásával a kijelölt helyre,
Az utasok és csomagok épségének megóvása a fuvarfeladat végrehajtása során,
A határátlépéssel kapcsolatos teendők végzése
Szükség esetén a jármű hibáinak megállapítása, elhárítása a gépkocsivezetőtől elvárható szinten, műszaki Mentés kérése,
Az utasok és csomagok biztonságos kirakása a célállomásnál,
elszámolás a fuvarfeladat befejezését követően
AZ EU-ban. BUSZVEZETŐI SZAKTANFOLYAM JOGSZABÁLYI háttere:
Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:
Aki D1, D1 + E, D, D + E, kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09-e után szerezte meg
Aki C1, C1 + E, C, C + E, kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg
A fentiekben nem említett GÉPKOCSIVEZETŐ részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.
Alapképesítést szerezhet:

EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.
Továbbképzésre kötelezett:
Az a GÉPKOCSIVEZETŐ, akik alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül.
Az a GÉPKOCSIVEZETŐ, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezett:
.. a D1, D1 + E, D, D + E kategóriájú jármű esetében a "régi" igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez,
.. C1, C1 + E, C, C + E kategóriájú jármű esetében a "régi" igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez.

Továbbképzési képesítést szerezhet:
EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
A fent felsorolt kategóriákra érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

A szakmai alap-és továbbképzésre nem kötelezett gépjárművezetők Köre:
Aki olyan járművet vezet:
.. amelynek max. 45km/ht engedélyezett sebessége nem haladja meg
.. amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, Tűzoltóság tart üzemben
.. amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
.. amelyet védelmi helyzetben vagy Katasztrófa-elhárítás céljából használnak
.. amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
.. amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
.. amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a GÉPKOCSIVEZETŐ elsődleges feladatához.

Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:
- D1, D1 + E, D, D + E, kategóriájú vezetői engedély esetén 2008. 09. 10.
- C1, C1 + E, C, C + E, kategóriájú vezetői engedély esetén 2009. 09. 10.

Szakmai továbbképzésre kötelezettek beiskolázásának és vizsgáinak kezdő időpontja:
Autóbuszvezetők esetén:
Nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel rendelkezők, és szolgáltatást végzők:
.. A régi igazolvány érvényessége, de legkésőbb 2013. 09. 10.
Kizárólag belföldi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel rendelkezők:
.. 2013. 09. 10.
Nemzetközi vagy belföldi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel nem rendelkezők, és nem szolgáltatók:
.. Ha csak belföldön vezetnek járművet, akkor 2012. 09. 10.
.. Ha nemzetközi forgalomban vezetnek járművet, akkor 2010. 09. 10.

Felmentések:
Az "előírások alkalmazása" elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások:
Az alapképesítést a vizsgakötelezettség teljesítésével lehet megszerezni.
A Továbbképzési képesítés megszerzésére vonatkozó előírások:
A gépkocsivezetőnek az alapképesítéséhez Továbbképzési igazodó szakmai tanfolyamon kell részt vennie.
A tanfolyam időtartama 35 óra, amely évenként legalább 7 órás Tanfolyami részekre is felbontható. A tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni.
A "Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés és az" Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika "tantárgyak szaktanfolyami kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól 2012. szeptember 9-GE mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1.. számú melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte (Belföldi közúti szolgáltatói végzettség).