Autóbusz "D"

NyomtatásNyomtatás

A "D" kategória
Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D") 
A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D") 
A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D") 
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettség
 • "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("D") 
Alapismeretek 28 óra 
Közlekedési ismeretek 
A gépkocsivezetés elmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
Járművezetési gyakorlat 29 óra 
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás 23 óra 
Városi vezetés 15 óra 
Országúti vezetés 4 óra 
Hegyvidéki vezetés 2 óra 
Vezetés éjszaka 2 óra 
Összesen: 57 óra 

Vizsgatárgyak ("D") 
Elmélet : Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. 
Gyakorlat : Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("D") 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 24  éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("D") 
"D" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Tanfolyamdíj Autóbusz "D"

NyomtatásNyomtatás

D (autóbusz)

Megnevezés
Kötelező
Óradíj
Pótóradíj
Összesen
 
óra
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft)
Elmélet
36
-
-
49.000.-
Rutin
6
6.400.-
6.400.-
38.400.-
Város
17
6.400.-
6.400.-
108.800.-
Országút
4
6.400.-
6.400.-
25.600.-
Hegyvidék
2
6.400.-
6.400.-
12.800.-
Vizsgaóra (Forgalmi)
2
6.400.-
6.400.-
12.800.-
Gyakorlat összesen
31
-
-
198.400.-
Mindösszesen
59
-
-
247.400.-

Rutin vizsgáért külön óradíjat nem számolunk fel.A gyakorlati vezetés díjait a levezetett órák arányában (többszöri részletben ) kell fizetni.