Moped "AM"

NyomtatásNyomtatás

"AM" moped kategória

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("AM")
Az "AM" kategóriába tartozó jármű vezethető "AM" (moped) és "TR" (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "AM" kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("AM")
Az "AM" nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig, a 14. életév betöltése után jogosít kerti traktor vezetésére és állati erővel vont jármű hajtására is.

Az „AM” nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély a 16. életév betöltése után külföldön is jogosít az ebbe a kategóriába tartozó jármű vezetésére.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("AM")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("AM")

Alapismeretek : 16 óra
Közlekedési ismeretek
A járművezetés elmélete
A járművezetés gyakorlata : 11 óra
Alapoktatás : 4 óra
Főoktatás
Városi vezetés : 6 óra
Járműkezelési és forgalmi vizsga : 1 óra
Összesen: 27 óra.

Vizsgatárgyak ("AM")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei ("AM")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel rendelkezik.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres járműkezelési vizsgát tett;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 14 éves, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezik;
 • a gyakorlati vizsgákon kötelező felszerelés a protektoros ruha, protektoros kesztyű, magas-szárú cipő vagy csizma, bukósisak.

Kezdő vezetői engedély ("AM")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

Vizsgadíj Moped "AM"

NyomtatásNyomtatás
AM moped
Elmélet (Kresz)
4.600.-
Járműkezelés
3.600.-
Forgalom
3.600.-
Összesen
11.800.-

A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóságot illetik.

Tanfolyamdíj Moped "AM"

NyomtatásNyomtatás
"AM" moped
Megnevezés
Kötelező
Óradíj
Pótóradíj
Összesen
 
óra
(Ft/óra)
(Ft/óra)
 
Elmélet
16+ 9 óra konzultáció
-
-
20.000.-
Gyakorlat
11
2.600
2.600.-
28.600.-
Összesen
27
-
-
48.600.-

Járműkezelési vizsgáért külön óradíjat nem számolunk fel.A gyakorlati vezetés díját a levezetett órák arányában (többszöri részletben ) kell fizetni.

Tantarmi képzés esetén AJÁNDÉK ONLINE HATÓSÁGI VIZSGATESZT!

A tandíjtáblázatban az elméleti képzés díjából a 15.000.- kedvezmény már levonásra került!

AKCIÓ A TECHNIKA AUTÓSISKOLÁBAN!

B kategória esetén AKÁR 25.000.-Ft állami támogatás!55/2018 korm.rendelet szerint
 

Intenzív elméleti képzéssel , rugalmas órabeosztással, kedvező részlefizetéssel várunk mindenkit szeretettel!
A részletekért keresse iskolánkat.