Nehézpótkocsi "C+E"

NyomtatásNyomtatás

A "C+E" kombinált kategória
Nemzetközi kategória. "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény. 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C+E") 
A "C+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C+E") 
A "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E", a "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C+E") 
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettség
 • "C" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("C+E") 
Alapismeretek 20 óra 
Közlekedési ismeretek 
Járműszerelvény vezetéselmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra 
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás 8 óra 
Városi vezetés 4 óra 
Országúti vezetés 2 óra 
Hegyvidéki vezetés 2 óra 
Összesen: 34 óra 

Vizsgatárgyak ("C+E") 
Elmélet : Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga. 
Gyakorlat : Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("C+E") 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("C+E") 
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Vizsgadíj Nehézpótkocsi "C+E"

NyomtatásNyomtatás
CE nehézpótkocsi (vizsgadíjak)
Elmélet (Kresz;Szerk.)
9.200.-(2X4.600)
Bü (Bizt.ell.üz)
4.400.-
Rutin
3.500.-
Forgalom
11.000.-
Összesen
28.100.-

A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóságot illetik.

Tanfolyamdíj Nehézpótkocsi "C+E"

NyomtatásNyomtatás

CE (nehézpótkocsi)

Megnevezés
Kötelező
Óradíj
Pótóradíj
Összesen
 
óra
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft)
Elmélet+Bü
20
-
-
40.000.-
Rutin
6
5.500.-
5.500.-
33.000.-
Város
4
5.500.-
5.500.-
22.000.-
Országút
2
5.500.-
5.500.-
11.000.-
Hegyvidék
2
5.500.-
5.500.-
11.000.-
Vizsgaóra (Rutin+Forgalmi)
1
5.500.-
5.500.-
5.500.-
Gyakorlat összesen
15
-
-
82.500.-
Mindösszesen
35
-
-
122.500.-

Rutin vizsgáért külön óradíjat nem számolunk fel.A gyakorlati vezetés díjait a levezetett órák arányában (többszöri részletben ) kell fizetni.