Személygépkocsi "B"

NyomtatásNyomtatás

A  ("B") kategória 
Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. 

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. 
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B") 
A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B") 
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B") 
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettség

A tanfolyam tantárgyai ("B") 
Közlekedési alapismeretek 28 óra 
Közlekedési ismeretek 
A gépkocsivezetés elmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Járművezetési gyakorlat 29 óra 
Alapoktatás 9 óra 
Főoktatás 
Városi vezetés 14 óra 
Országúti vezetés 4 óra 
Vezetés éjszaka 2 óra 
Összesen: 57 óra 

Vizsgatárgyak ("B") 
Elmélet : közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. 
Gyakorlat : járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("B") 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 17 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("B") 
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 
"B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Vizsgadíj Személygépkocsi "B"

NyomtatásNyomtatás
B személygépkocsi (vizsgadíjak)
Elmélet (Kresz)
4.600.-
Forgalom
11.000.-
Összesen
15.600.-

A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóságot illetik.

Tanfolyamdíj Személygépkocsi "B"

NyomtatásNyomtatás

B (személygépkocsi)

Megnevezés
Kötelező
Óradíj
Pótóradíj
Összesen
 
óra
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft)
Elmélet
36
-
-
15.000.-
Rutin
9
3.600.-
3.600.-
32.400.-
Város
14
3.600.-
3.600.-
50.400.-
Országút
4
3.600.-
3.600.-
14.400.-
Éjszaka
2
3.600.-
3.600.-
7.200.-
Vizsgaóra (Forgalm)
1
3.600.-
3.600.-
3.600.-
Gyakorlat összesen
30
-
-
108.000.-
Mindösszesen
66
-
-
123.000.-

Járműkezelési vizsgáért külön óradíjat nem számolunk fel.A gyakorlati vezetés díját a levezetett órák arányában (többszöri részletben ) kell fizetni.

A tandíjtáblázatban az elméleti képzés díjából a 15.000.- kedvezmény már levonásra került!

AKCIÓ A TECHNIKA AUTÓSISKOLÁBAN!

Elméleti tandíj 30.000.-Ft helyett 15.000-Ft !!!

Intenzív elméleti képzéssel , rugalmas órabeosztással, kedvező részlefizetéssel várunk mindenkit szeretettel!
A részletekért keresse iskolánkat.