Személygépkocsi nehézpótkocsival "B+E"

NyomtatásNyomtatás

Iskolánk jelenleg ebben a kategóriában nem folytat képzést.

A ("B+E") kategória 
Nemzetközi kategória. "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a "B" járműkategóriában meghatározottak kivételével. 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B+E") 
A "B+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "B+E", a "C1+E", a "C+E", a "D1+E" és "D+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B+E") 
A "B+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B+E") 
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettség
 • "B" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("B+E") 
Alapismeretek 22 óra 
Közlekedési ismeretek 
Járműszerelvény vezetéselmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 
Járműszerelvény vezetési gyakorlat 16 óra 
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás 10 óra 
Városi vezetés 4 óra 
Országúti vezetés 4 óra 
Hegyvidéki vezetés 2 óra 
Összesen: 38 óra 

Vizsgatárgyak ("B+E") 
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga. 
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("B+E") 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("B+E") 
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Tanfolyamdíj Személygépkocsi nehézpótkocsival "B+E"

NyomtatásNyomtatás

B+E (személygépkocsi nehézpótkocsival) 

Megnevezés
Kötelező
Óradíj
Pótóradíj
Összesen
 
óra
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft)
Elmélet+Bü
22 - - 30.000.-
Rutin 6 5.200.- 5.200.- 31.200.-
Város 4 5.200.- 5.200.- 20.800.-
Országút 4 5.200.- 5.200.- 20.800.-
Hegyvidék 2 5.200.- 5.200.- 10.400.-
Vizsgaóra (Forgalmi) 1 5.200.- 5.200.- 5.200.-
Gyakorlat összesen 17 - - 88.400.-
Mindösszesen
39 - - 118.400.-

Rutin vizsgáért külön óradíjat nem számolunk fel.A gyakorlati vezetés díjait a levezetett órák arányában (többszöri részletben ) kell fizetni.