Tehergépkocsi "C"

NyomtatásNyomtatás

A "C" kategória
Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C") 
A "C" kategóriába tartozó járművek csak "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C") 
A "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "C1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C") 
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettség
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik 

A tanfolyam tantárgyai ("C") 
Alapismeretek 80 óra 
Közlekedési ismeretek 
A gépkocsivezetés elmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 

Járművezetési gyakorlat 29 óra 
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás 23 óra 
Városi vezetés 15 óra 
Országúti vezetés 4 óra 
Hegyvidéki vezetés 2 óra 
Vezetés éjszaka 2 óra 
Összesen: 109 óra 

Vizsgatárgyak ("C") 
Elmélet : Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga. 
Gyakorlat : Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("C") 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("C") 
"C" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Vizsgadíj Tehergépkocsi "C"

NyomtatásNyomtatás
C tehergépkocsi (vizsgadíjak)
Elmélet (Kresz;Szerk.;Munkavéd.)
13.800.-(3X4.600.-)
Bü (Bizt.ell.üz)
4.400.-
Rutin
3.500.-
Forgalom
11.000.-
Összesen
32.700.-

A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóságot illetik.

Tanfolyamdíj Tehergépkocsi "C"

NyomtatásNyomtatás

C (tehergépkocsi)

Megnevezés
Kötelező
Óradíj
Pótóradíj
Összesen
 
óra
(Ft/óra)
(Ft/óra)
(Ft)
Elmélet+Bü
80
-
-
52.000.-
Rutin
6
5.000.-
5.000.- 30.000.-
Város
15
5.000.-
5.000.- 75.000.-
Országút
4
5.000.-
5.000.- 20.000.-
Éjszaka
2
5.000.-
5.000.- 10.000.-
Hegyvidék
2
5.000.-
5.000.- 10.000.-
Vizsgaóra (Rutin+Forgalmi)
1
5.000.-
5.000.- 5.000.-
Gyakorlat összesen
30
-
-
150.000.-
Mindösszesen
110
-
-
202.000.-

Rutin vizsgáért külön óradíjat nem számolunk fel.A gyakorlati vezetés díjait a levezetett órák arányában (többszöri részletben ) kell fizetni.