„AM” moped kategória

„AM” moped kategória

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

 • kétkerekű típusnál a motor
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében
 • háromkerekű típusnál a motor
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
 • Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 14 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott       közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai

 • Elméleti alapismeretek: 22 óra Közlekedési ismeretek; Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Alapoktatás: 4 óra
 • Városi vezetés: 6 óra
 • Járműkezelési és gyakorlati vizsga: 1 óra

Vizsgatárgyak

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

KRESZ elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki

 • az „AM” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • nem áll az elméleti vizsga eltiltás hatálya alatt.
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

A gyakorlati oktatások és a vizsga során a módosított 24/2005. számú rendeletben meghatározott és előírt öltözet kötelező:

 • Magas szárú cipő vagy csizma,
 • Protektoros kabát
 • Protektoros nadrág (vagy térdvédő),
 • Protektoros kesztyű,
 • Bukósisak (ha nincs plexivédővel ellátva, akkor motor szemüveg).

  A fentiekkel kapcsolatban az oktatóval mindenképpen előzetes egyeztetés szükséges.

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki

 • sikeres elméleti vizsgát tett,
 • a tanfolyam gyakorlati oktatási részét elvégezte

Árak

Kategória Elmélet Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Járműkez. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
AM 30.000.- 11 4500.- 49.500.- 79.500.- 10.500.- 7200.- 7200.- 24.900.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, valamint
 • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik.

Elsősegély tanfolyam

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.