„A” motorkerékpár kategória

„A” motorkerékpár kategória:

Olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott       közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 22 óra Közlekedési ismeretek; Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Alapoktatás: 10 óra
 • Városi vezetés: 11 óra
 • Országúti vezetés: 5 óra
 • Járműkezelési és gyakorlati vizsga: 1 óra

Vizsgatárgyak:

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

KRESZ elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki

 • az „A” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • nem áll az elméleti vizsga eltiltás hatálya alatt.
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • 1. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát bemutatta

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

A gyakorlati oktatások és a vizsga során a módosított 24/2005. számú rendeletben meghatározott és előírt öltözet kötelező:

 • Magas szárú cipő vagy csizma,
 • Protektoros kabát
 • Protektoros nadrág (vagy térdvédő),
 • Protektoros kesztyű,
 • Bukósisak (ha nincs plexivédővel ellátva, akkor motor szemüveg).

  A fentiekkel kapcsolatban az oktatóval mindenképpen előzetes egyeztetés szükséges.

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki:

 • sikeres elméleti vizsgát tett,
 • a tanfolyam gyakorlati oktatási részét elvégezte
Kategória Elmélet Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Járműkez. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
A                 motorkerékpár 40.000.- 27 6000.- 162.000.- 202.000.- 10.500.- 9000.- 24.000.- 43.500.-
A    
2 éven belül  A1
17 6000.

102.000.-

102.00.- 9000.- 24.000.- 33.000.-
A                       
2 éven túl A1
30.000.- 11 6000. 66.000.- 66.000.- 10.500.- 9000.- 24.000.- 43.500.-
A  
2 éven belül A2
13 6000. 78.000.- 78.000.- 9000.- 24.000.- 33.000.-
A
2 éven túl A2
30.000.- 9 6000. 54.000.- 84.000.- 10.500.- 9000.- 24.000.- 43.500.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, valamint
 • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik.

Elsősegély tanfolyam

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.